Psikologlarımız

Başak Gizem akdaş
Çevrimiçi
Uzman Hakkında

KLİNİK PSİKOLOG OLARAK BEŞ YILDIR BİREYSEL TERAPİ YAPMAKTAYIM. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLDUM. YİNE AYNI OKULDA KLİNİK PSİKOLOJİ BÖLÜMÜNDE MASTER YAPTIM. 

Aykut Önder KILIÇ
Çevrimiçi
Uzman Hakkında

Sofia Üniversitesi, Felsefe Fakültesi, Psikoloji Bölümünü 2012 yılında Sosyal Roller ve Rol Yapıları tezimi sunarak tamamladım. Denkliğimi aldıktan sonra 1 yıl süreyle Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Danışma Merkezi'nde yedek subay/danışman olarak görevimi tamamladım. 2015-2018 yılları arasında Sakarya'da özel bir Psikoteknik ve Değerlendirme Merkezi'nde sorumlu Psikolog olarak görev aldım. Aynı yıllar içerisinde 3 farklı SRC Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nde Trafik Psikolojisi, Davranış Psikolojisi derslerinin eğitimlerini verdim.

Aile Danışmanlığı Sertifikası, Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulayıcı Sertifikası, Çocuk Testleri & Çocuklarla İlk Görüşme Eğitimi ve Özgül Öğrenme Güçlüğüne Giriş Eğitimi Sertifikalarını edindim. Ayrıca İnsan Kaynakları Yönetimi sertifikası eğitimini de tamamladım. 2018 yılında Türkiye Psikologlar Derneğine katıldıktan sonra dernek içi seminer ve konferanslara katılım göstermeye devam ediyorum. 2019 KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi aldım.

İzmir'de özel bir danışmanlık ve eğitim merkezinde aile danışmanı, bireysel danışman ve çocuk& ergen danışmanı olarak çalıştım. Ayrıca kurum içi eğitimler başta olmak üzere bir çok okul ve kurumda seminer eğitmenliği yaptım.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde özel bir kurumda satın alma ve idari işler sorumlusu olarak çalıştım.

İçinde bulunduğumuz süreç nedeniyle danışanlarım ile online görüşmelerimizi sürdürmekteyiz.

Saygılarımla.

 

Psikolog

Aykut Önder KILIÇ

Yağmur Çelik
Çevrimiçi
Uzman Hakkında

Ünvanı: Uzman Klinik Psikolog – Psikoterapist- Oyun Terapisti-Aile Danışmanı

Uzmanlık Alanları: Çocuk, Ergen, Yetişkin, Aile

Terapi Eğitimleri: Varoluşçuluk ve Logoterapi, , Çözüm Odaklı Terapi, BDT-Bilişsel Davranışçı Terapi, Oyun Terapisi, Psikodinamik Terapi, Şema Terapi, Mindfulness Bilinçli Farkındalık Terapileri, Emdr Terapisti

Test Eğitimleri:

Nöropsikolojik Testler : Nöropsikolojik Testler Bataryası (Wechler Bellek Testi, Semantik Akıcılık ve Harf Akıcılığı Testleri, Stroop Testi, Wisconsin Kart Eşleme Testi, Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi, Benton Yüz Tanıma Testi, Benton Çizgi Yönünü Belirleme Testi, Boston Adlandırma Testi),

Yetişkin Testleri: Rorscach, Tematik Algı Testi, WAIS, MMPI, Moxo

Çocuk ve Ergen Testleri : Bender-Gestalt,  WISC-R, Rorschach Testi, CAT,

CATEL 2A, CATEL 3A, Standardize Minimental Test, Metropolitan Okul Olgunluk Testi, Draw A Person (Bir Adam Çiz), Alexander, Peabody Resim Kelime Testi, Lousisa Düss (Psikanalitik Hikâyeler Testi), Benton Görsel Bellek Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Agte (Ankara Gelişim Tarama Envanteri), Good Enough-Harris (İnsan Resmi Çizme Testi), Gessell Gelişim Testi, Porteus Labirentleri

Uzman Klinik Psikolog Yağmur Çelik Kimdir

Kurucumuz Uzman Klinik Psikolog Yağmur Çelik üniversite döneminde bir çok gönüllü çalışmalara ve stajlara katılan Yağmur Çelik üretkenliği önemseyen ve bildiklerini öğrencilerine ve çevresine aktarmaktan memnuniyet duyan bir uzmanPsikohayat Eğitim ve Danışmanlık merkezindeki değerli meslektaşlarıyla birlikte terapi desteği sağlamaya devam etmektedir.

Varoluşçuluk ve logoterapi, çocuk-ergen- -aile için çözüm odaklı terapi, yetişkinlerde Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)  Şema Terapi ve dinamik terapi  alanlarında süpervize edilmiştir ve seanslarını bu eğitimler doğrultusunda yürütmektedir.

.Çalıştığı kurumlar bünyesinde ve çeşitli okullarda eğitim ve seminerler düzenlemektedir. Çocuk resimlerinin analizi ve çocuğun ruh sağlığının  çizimlerine yansımasını içeren kapsamlı bir kitap yazma aşamasındadır.

Çalışma Alanları

Çocuklar-Ergenlik dönemindeki bireyler, genç yetişkinlerle ve yetişkinlerle çeşitli ruhsal problemler üzerine çalışmakta. Yetişkinlerle Bilişsel Davranışçı Terapi ekolü, çözüm odaklı kısa süreli terapi teknikleri ve Dinamik psikoterapi ekolüyle çalışmaktadır. Bilişsel davranışçı terapi olumsuz yönde gelişen koşullanma ve bununla ilişkili olarak gelişen inanç sistemini fark ederek; bu inanç sisteminin duygu ve davranışlara yansıma şeklini kişiye göstermeyi amaçlar. Terapi sürecinde en temel prensip olarak işlevsiz ve iyi gelmeyen düşüncelerin alternatif/gerçekçi düşüncelerle değişimi sağlanır. Kısa süreli terapilerde bir çok klinik 20-30 seanslık terapi programları uygular. Dinamik psikoterapide süreye duyarlılık ve etkin zaman kullanımı vardır, bireyin çocukluk deneyimleri, bilinçdışı özellikler, çelişkiler, aktarım, direnç ve tekrarlamalı davranışları çalışılır. Hastanın güçlü yönleri vurgulanarak, terapi süreci daha gerçeğe dayalı tutulur. Danışan ile terapist, şimdi ve burada ilişkisine odaklanırlar.
Çocuklar ve ergenlerle Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Davranış Bozuklukları, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Duygudurum Bozuklukları, Kaygı Bozukluğu, Okul Fobisi, Sosyal Fobi, Çocuklarda Uyku Bozuklukları, Tırnak Yeme, Kardeş Kıskançlığı, Boşanma Süreci; öğrencilerle, sınav kaygısı, motivasyon, hedef belirleme, meslek seçimi, stresle başa çıkma, ilişkiler ve iletişim alanlarında çalışmaktadır. Çocuk ve ergenlerle objektif ve projektif test eğitimlerini tamamlayarak uygulama ve yorumlama yetkinliğini kazanmıştır. Ayrıca Rorschach Cat,Tat testlerinin uygulama yetkinliğine hakimdir. Çocuklarla-çocuk merkezli oyun terapisi- dışa vurumcu sanatlar- bilişsel davranışçı terapi- analitik çocuk psikoterapisi alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. Branşıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri takip ederek çalışmalarını sürdürmektedir.

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi

Uzman klinik psikolog Yağmur Çelik lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesinde tamamladıktan sonra, Işık Üniversitesinde Klinik Psikoloji yüksek lisans programını tamamlayarak Uzm. Klinik Psikolog ünvanını aldı. Öğrenciliği sırasında  psikoloji alanında birçok kongre ve çalışmalara katıldı, bildiri ve araştırma sunumları yaptı. Yıldız Teknik Üniversitesinden pedagojik formasyon eğitimini tamamladı.

Uzman Klinik Psikolog Yağmur Çelik’in İş Deneyimleri

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde; psikoz kliniğinde, duygu durum bozuklukları kliniğinde ve çocuk psikiyatri kliniğinde 1 yıl süreyle stajyer psikolog olarak görev almıştır. Balıklı Rum Hastanesinde Prof. Dr. Ayten Erdoğan’ın çocuk psikiyatri biriminde görev almış, çeşitli anaokulları, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında çalışmalarına devam etmiştir. Eş zamanlı olarak özel psikolojik danışmanlık merkezlerinde danışanlarını görmüştür.  Mezuniyetinden bu yana alanda aktif olarak çocuk/ergenlerle ve yetişkinlerle  çalışmaktadır. Takip eden dönemde farklı özel kliniklerde freelance bir uzman olarak danışanlarını gördü ve bu kurumlarda birçok çocuk, ergen, yetişkin ve çift danışanına destek sağladı.

Yağmur Çelik,  kendi merkezinde psikoterapist olarak destek sağlarken farklı ihtiyaçlarla başvuran birçok danışanı da alanında yetkin meslektaşlarına yönlendiriyor.

Mustafa Burak Arabacı
Çevrimiçi
Uzman Hakkında

1992 yılında İzmir’de doğdum; İzmir Atatürk Lisesi mezunuyum. 2016 yılında Ege Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden mezun oldum.

Kurum stajımı Gaziemir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nin psikolojik danışmanlık biriminde 6 ay psikolojik yardım hizmeti vererek tamamladım.

Akabinde askerlik görevimi Nusaybin/Mardin'de yedek subay olarak psikolojik danışmanlık hizmeti vererek ifa ettim. 450 saatlik MEB Onaylı Aile Danışmanlığı eğitim ve süpervizyonlarını tamamladım. Akabinde Masterson Enstitüsü Türkiye'de Masterson Yaklaşımlı Psikanalitik Psikoterapi teorik eğitim aşamasını ve süpervizyon çalışmalarımı tamamladıktan sonra; bu yaklaşımda teorik bilgi ve uygulama becerilerimi daha da derinleştirmek adına 2020 yılında ‘International Masterson Institute (New York)’ tarafından düzenlenen ve toplamda 3 yıl süren ‘Kendilik Bozukluklarının Psikanalitik Psikoterapisi’ eğitim programına katıldım ve halen süpervizyon çalışmalarımı sürdürmekteyim.                         

75 Dakikalık Seans:

299.00 ₺‎

Şimdi Konuş
Büşra Yurtsever
Çevrimiçi
Uzman Hakkında

Öfke Sorunları / Stres Yönetimi /Anksiyete / Depresyon /Uyku sorunları /Kişilik Bozuklukları /Aile ilişkileri /İlişki Problemleri /Travmalar /Obsesyonlar (takıntılar) /Ergenlik Sorunları /Davranış bozuklukları /Otizmli çocuklarda görülen Davranışsal ve psikolojik Sorunlar / Evlilik öncesi  Çift Uyum Analizi / Mizaç Analizi (Modern Analiz(Ennegram) ve Fıtrat ilmi (Anaasırı Erbaa Perspektifinde. / Kariyer Planlama /Meslek uyum ve seçim Analizi /Sınav Kaygısı / Çift Terapisi /Kendini Tanıma (Benlik Dönüşmü) 

Psikoloji Lisans Mezunuyum. Lisans eğitimim sonrası Bilişsel ve Davranışsal Terapi ve Bütüncül Terapi eğitimlerimi de tamamlayarak Psikoterapist Psikolog olarak mesleğimi Yetişkin ve Ergenler üzerine Bireysel Danışmanlık Hizmeti vererek icra etmekteyim. Bireysel Danışmanlık Hizmeti vermeden önce Devlet Hastanesi(Gönüllü Psikolog) , Rehberlik ve Araştırma Merkezi(Psikolog) Rehabilitasyon Merkezi,(Müdür - Psikolog) Otizim Derneği ve Kurumları (Psikolog) Sosyal Sorumluluk Projeleri(Proje sorumlusu ve çalışan Psikolog) Psikoloji eğitim ve seminer organizasyonları, Genç Psikologlar Derneği (Yönetim Kutulu üyesi), gibi çeşitli yerlerde çalışmış ve tecrübe sahibidir.  Kendisi aynı zamanda edebiyat dünyası ile de içli dışlı olup çeşitli gazete, dergi ve sitelere yazılar yazmaktadır.  Terapist olarak özel çalışma alanı olan Tasavvuf Psikolojisini de ilmi anlamda gerekli gördüğü noktalarda danışanlarıyla olan terapi çalışmalarında kullanmaktadır. Zira Ruh Beden bir bütündür inancını benimsediği için insanlara ve sorunlara bakarken davranışsal zihinsel ve duygusal değerlendirmenin  analizlerde eksik kaldığını ve insan fıtratının mizacanında değreye sokularak bir çözüm süreci planlanması gerektiğini savunmaktadır. İnsan dünyası  İlmi bir  derinliktir. Onun keşfi ve sorunlarının tedavisi kalıplaşmış tekniklerle değil kişiye has mizaca uygun verilerle yapılabilir…. Fıtrat ilmi bilmeden yapılan her türlü modern teknikler geçici iyileşme sunar ve tekrarı muhtemeldir. "İnsan benlik yapısını tanıdıkça sorunlarına çözüm bulabilir ve insan çözüm üretebildikçe her türlü sorunla nasıl başetmesi gerektiğini öğrenir.  Psikolojik sorunlarımızın bir çoğu Modern psikolojide tarif edilen öteki ben(imizi), Tasavvuf ilminde de bu yapıya Nefs(imizin) zaafiyetlerini ve özelliklerini bilmeden tanımadan hareket ettiğimiz için olur. İnsan bilinmeyene karşı sorunsal davranış geliştirmeye meyillidir. Ve insanı yöneten üç merkez vardır Beyin, Nefis(Benlik) ve Kalp. Bunlar dengede olmayınca insan psikolojik anlamda hayatının her aşamasında sorun yaşamaya başlar. 

Kübra Demirci
Çevrimiçi
Uzman Hakkında

Lisans eğitimini Fatih Üniversitesi Psikoloji( İngilizce) bölümünde tamamlamış daha sonrasında çocuk ve ergenler  üzerine aldığı test eğitimlerinin yanı sıra Oyun Terapiler Derneği’ nden aldığı eğitim ile Oyun Terapisti ünvanı almıştır. Çocuğun Ruhsal Sürecinin Projektif Testlerle Değerlendirilmesi eğitimini almaya devam etmektedir. Birçok merkezde  çalışmalar yürütmesinin ardından Özel Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde psikolog olarak çalışmaya devam etmektedir. Çocuk ve ergenlerle çalışmalarını yürütmesinin  yanı sıra,  özel gereksinimli  çocuklarla (otizm, down sendromu, özel öğrenme güçlüğü, mental retardasyon gibi) ve aileleriyle  çalışmalarını yürütmektedir. 


-Uyku Sorunları

-Yeme Sorunları

-Gelişim Sorunları

-Anne- Baba- Çocuk İletişim Güçlükleri,

-Davranım Bozuklukları,

-Arkadaş İlişkileri İlgili Sorunlar,

-Kardeş Kıskançlığı,

-Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu,

-Okul ya da Akademik Konular ile İlgili Sorunlar,

-Öğrenme Güçlüğü,

-Çocukluk Korkuları,

-Alt ıslatma, Dışkı kaçırma, Tikler,

Travma, Kayıp, Yas süreci,

-Boşanmaya Bağlı Gelişen Sorunlar,

-Çocukluk Çağı Depresyon ve Kaygı Bozuklukları

Gözde Aygün
Çevrimiçi
Uzman Hakkında

2016 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun oldum. İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İngiltere Merkezli CPDSO onaylı Masal Terapisi Eğitimi aldım. Oyun & Masal Terapistiyim. Çocuk Testleri, WISC-R Zeka Testi ve Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) uygulayıcısıyım. 5 yıldır alanımda bir çok eğitim almaya ve kendimi geliştirmeye devam ediyorum.  2017 yılından itibaren online danışmanlık hizmeti vermekteyim. 5 senedir Yetişkin, ergen ve çocuk terapisi üzerine çalışıyorum. 

 

(Aile danışmanlığı, İkili ilişkiler, Bireysel Terapi, Depresyon, Travma, Boşanma, Yas süreci, Ergen psikolojisi, İletişim sorunları, Fobiler, Sosyal fobi, Utangaçlık, İş sorunları, Stres kontrolü, Öfke kontrolü, Sınav kaygısı, Zor kişiliklerle baş etmek, Çocuk psikolojisi, Çocuklarda davranış problemleri, Okul fobisi, Anne-baba tutumları alanlarında çalışmaktayım.)

YAĞMUR TÜFEKÇİ
Çevrimiçi
Uzman Hakkında

Merhaba ben Psikolog Yağmur Tüfekçi. Atılım Üniversitesi Psikoloji mezunuyum. Bilişsel terapi, oyun terapisi, aile danışmanlığı, çocuk davranış bozuklukları, çocuk testleri, yas ve kayıp, yetişkin ruh sağlığı, sosyal fobi , fobiler, uyku sorunları, kaygı bozukluğu, depresyon ile ilgili çalışmaktayım. 
Mesleğimle ilgili  sertifikalı eğitimlerle kendimi yenilemeye ve geliştirmeye sürekli olarak devam etmekteyim. Daha öncesinde rehabilitasyon merkezlerinde çalıştım. Şuan da aktif olarak danışan görmekteyim.

Feyza Yıldırım Turan
Çevrimiçi
Uzman Hakkında

Psikolojik Danışman/ Aile Danışmanı

Psikolojik Danışman ve aile danışmanı Feyza Yıldırım Turan, İstanbul Aydın Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Lisans eğitimi sürecinde devlet okullarında bunun yanı sıra bazı özel danışmanlık merkezlerinde uzman psikolojik danışmanlar eşliğinde stajlarını tamamlayarak, gerekli süpervizyonları ve eğitimleri almıştır. Adnan Menderes Üniversitesi- Aile Danışmanlığı ve Arabulucuk eğitimi alarak Aile Danışmanı ünvanını almaya hak kazanmıştır.

Lisans eğitimi sonrası travma ve bireysel-çift danışmanlığı alanlarına yoğunlaşmış olup yetkinliğini bu alanda geliştirmeye devam etmiştir.

Meslek hayatına  EMDR Terapisi ve Bilişsel Davranışçı Terapi ekolü gibi birçok önemli eğitimleri katarak kendini geliştirmeye devam etmektedir.

KATILDIĞI EĞİTİMLER

EMDR Terapisi 1. Düzey Eğitimi

Bilişsel Davranışçı terapi (American Cognitive Therapy Academy (ACT)” ve ‘European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT)

Aile Danışmanlığı ve Arabuluculuk (AMÜ)


 

SEMİNERLER

Travma Sempozyumu

(Travma Sonrası Stres Bozukluğu/

Seans Odasında Travma/

Sanat Terapisi ve Travma/

Travmaya Nörobilimsel Yaklaşımlar/

Travma İnsan Seçer Mi?/

Travma Sonrası Büyüme)

Mindfulness/ Bilinçli Farkındalık   

İlişkilerde Kadın Dili/ Erkek Dili

Psikolojik Sağlamlık ve Duygu Yönetimi

Stresle Başa Çıkmada Dışavurumcu Yaklaşımlar/ Hareket ve Dans Terapisi

Özgüven ve Sınır Çizme

Motivasyon Teknikleri

Beden Dili ve Etkili İletişim

Aile Terapisi Sempozyumu ( Gottman Çift Terapisi, Virginia Satir Aile Terapisi, BDT Yönelimli Aile Terapisi, Sistemik Aile Terapisi, Dinamik Aile Terapisi)


 

Esra Yüksel
Çevrimiçi
Uzman Hakkında

Uzman Klinik Psikolog Esra YÜKSEL.  

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığının Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim proje ağı sorumlusudur.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığının ''Dost Psikologlar'' projesi ve Türkiye'nin işbirliği ile şehit aileleri, gaziler, muharebe iştirakçıları ve terör mağdurlarına Travma Sonrası Stres Bozukluğu alanında terapötik destek programında bulunmuştur.  

University of Lethbridge/Canada eğitim programı ile aile danışmanlığı üzerine bir projede görev almış ve Canada/Lethbridge Proje departmanı çerçevesinde aile ve çift danışmanlığı üzerine birçok seans gerçekleştirmiştir.  

Sertifiye Programları ve Yetkinlik Alanları;  

Aile Danışmanlığı  

Oyun Terapisi  

Dil ve Konuşma Bozuklukları Temel Tanı

Montessori  

Cinsel Terapi  

ÇEPSP101(Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Sağlamlık Programı)

Bireysel Terapi

Nöro-Psikolojik Testler

MMPI

Bilişsel Davranışçı Terapi

Çocukluk Çağı Testleri

Yetişkinlik Dönemi Testleri

Pozitif Psikoloji  

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi  

Logo Terapi  

Uygulamalı Kabul, Kararlılık Terapisi ve Mindfulness

Psikolojik İlk Yardım  

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Wisc-IV

Yas Terapisi

Online Terapi ve Eğitim HizmetleriEğ

Zorluklarla Başa Çıkmada Spritüal Psikolojik Danışmanlık  

İntiharla Mücadele (İntihar: Anlama, Değerlendirme, Tedavi ve Önleme)

Sorun Çözme Becerisi ve Terapisi  

Psikolojik Sağlamlık ve Esneklik Terapötik Beceriler

Hasta ve Hasta Yakını Psikolojisi  

Mobbing, Tükenmişlik ve İntihar Üzerine Endüstriyel Çalışmalar