Danışmanlık Sözleşmesi


Tanımlar

1-) İşbu sözleşmede geçen  adresinde mukim Nofobi; bundan sonra (“Pazaryeri”) olarak anılacaktır. Siteye kaydolarak kullanıcılara online psikolojik veren kişi bundan sonra (“Danışman”) olarak anılacaktır.

2-) Randevu alarak, Danışmanlardan online psikolojik danışmanlık hizmeti alan kullanıcılar (“Danışan”) olarak anılacaktır.

3-) (“Hizmet”) Danışan ile Danışman arasındaki online video psikoljik danışmanlık görüşmesini ifade eder.

Pazaryeri’nin Hak ve Yükümlülükleri

4-) Pazaryeri, Danışman ve Danışan arasındaki hizmet için teknik imkanları sağlamakla yükümlüdür.

5-) Pazaryeri uygulamanın kullanıcı edinmesi için gerekli pazarlama faaliyetlerini yürütür.

6-) Pazaryeri, Danışanın verdiği hizmet karşılığında kazancını ödemekle yükümlüdür. Kazanç hakkında ödemeler işbu sözleşmenin x maddesi kapsamında yapılır.

7-) Pazaryeri, Danışanla Danışman arasındaki kişisel verilerin korunması ve gizlilik için beklenen önlemleri alır.

8-) Pazaryeri, Danışanla Danışman arasındaki hizmetten dolayı oluşabilecek hukuki uyuşmazlık ve cezai sorumluluktan sorumlu değildir.

9-) Pazaryeri, hizmetin içeriğinden ve hizmet kapsamında oluşabilecek ayıplardan sorumlu değildir.

10-) Pazaryeri, Danışmanın hak kazandığı ücretinden doğabilecek vergilerden sorumlu değildir.

Danışmanın Hak ve Yükümlülükleri

11-) Danışman kullanıcı profilindeki bilgilerin doğru ve aldatacı bilgiler içermediğini beyan eder.

12-) Danışman hizmet verirken mesleki örf ve adetlere, yasal düzenlemelere uygun davranmakla yükümlüdür.

13-) Danışman danışan ile yaptığı görüşmelerde mesleki gizlilik kurallarına uymakla yükümlüdür.

14-) Danışman, danışan tarafından sağlanan bilgileri 3.kişilere paylaşmamakla yükümlüdür.

15-) Danışman verilecek hizmete 24 saat kalana kadar iptal etme hakkı vardır. 24 saatten sonra iptal edilen hizmet için Pazaryeri danışmana yapılacak en yakın ödemeden 10 TL kesinti yapar.

16-) Danışman her hizmet sonrası ücrete hak kazanır.

17-) Danışmanın Nofobi üzerinde yayınladığı makalelerin telif hakkı ve sorumluluğu, danışmana aittir.

Kazanç ile İlgili Hükümler

18-) Kazancın hesaplanması danışmanın seçtiği paket üzerinden 75 dakika için hesaplanır.

19-) Danışman her hizmet için ücrete hak kazanır. Hizmet süresi 75 dakikadır.

20-) Danışmanın hak kazandığı net ücret paket fiyatının %30’u+5 TL’nin paket fiyatından düşülmesi ile hesaplanır.

21-) Danışmanın ücreti Pazaryeri tarafından her ayın 15’inde toplu olarak ödenir. Ödemenin tatil gününe denk gelmesi durumunda ilk iş gününde belirttiği banka hesabına gönderilir.

22-) İlk ücret ödemesi ilk hizmetten sonra 30 gün sonra gönderilir.

Sözleşmenin Feshi

23-) Taraflar bir hafta öncesinden email adreslerine bildirimle sözleşmeyi koşulsuz olarak iki taraflı olarak feshedebilirler.

24-) Sözleşmedeki hak yükümlülüklerin ihlali olmasından durumunda bildirimin yapılmasıyla sözleşme derhal fesholunur.

Uyuşmazlıkların Çözümü

25-) İşbu sözleşmeden meydana gelebilecek hukuki uyuşmazlıklardan Estonya Mahkemeleri ve İcra daireleri görevlidir.

26-) İşbu sözleşme 26 maddeden oluşmaktadır. Danışman ve Pazaryeri arasında xx/xx/xxxx tarihinde imzalanmıştır.