ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1.KONU

İşbu ön bilgilendirme formu, SATICI'nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetlerin temini ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.  Hakların ve yükümlülüklerin belirlenmesinde 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği esas alınmıştır. 

İşbu ön bilgilendirme formunun kabul edilmesiyle birlikte ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. SATICI BİLGİLERİ  (Bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır.)

Ticaret Unvanı:

Nofobi;

Kuruluş No :

Adres :

Telefon :

E-Posta :

info@nofobi.com


3. ALICI BİLGİLERİ (Bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır.)

Teslim edilecek kişi:
Teslimat adresi:
Telefon:
Fax:
Eposta/Kullanıcı adı:

4. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

4.1. Hizmetin temel özellikleri SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. 

4.2. Listelenen, çağrı merkezi personellerince belirtilen ve web sayfasında ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Hizmet Tanımı

Hizmet Açıklaması

İfa Tarihi

Hizmet Paketi

Adedi

Ödeme Bilgileri

KDV Dahil Hizmet Satış Bedeli 


__________________


________ 
 _____________

Örn.
 _________

Toplam :  _____ TL


Hizmetin/Eserin Tanımı: 

…………………………………….

Hizmetin Kapsamı ve Temel Nitelikleri:

Alınan ders ile ilgili bilgiler girilebilir.

 • Ürünün Temel Nitelikleri
 • Sipariş Tarihi
 • Ödeme Şekli ve Planı
 • Teslimat Adresi:
 • Teslim Edilecek Kişi
 • Teslimat Tarihi
 • Teslim Şekli


5. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan


Adres


Telefon


Faks


Eposta/kullanıcı adı


Fatura teslim:

Fatura, elektronik fatura şeklinde teslim edilecektir.6. GENEL HÜKÜMLER

6.1. ALICI, SATICI’ya web sayfasında Sözleşme konusu Hizmet veya Hizmetler’in temel niteliklerini, SATICI’nın unvanı, MERSİS numarası, açık adresi, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgileri, şikayetlerin iletilmesi için iletişim bilgileri, Hizmet veya Hizmetler’in tüm vergiler dahil toplam fiyatı, fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar bilgisi, ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgileri ile taahhütler ve SATICI’nın şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri, cayma hakkının şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgileri, cayma hakkının bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri, cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgileri, ödenmesi veya sağlanması gereken depozitoları ya da diğer mali teminatları, Tüketici Mahkemesi’ne veya Tüketici Hakem Heyeti’ne yapabileceklerine dair usul konusunda bilgi edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. ALICI'nın, Sözleşme konusu Hizmet veya Hizmetler’in teslim almadan önce muayene etmeksizin tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Hizmet veya Hizmetler’in ekspertiz firmasından teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. ALICI tarafından ekspertiz görevlisinden teslim alınan Ürün veya Ürünler’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

6.3. Hizmet veya Hizmetler’in tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde ALICI’nın rızası hilafına yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

6.4. ALICI’nın Edulegal.net web sayfasını kullanırken veya sipariş oluştururken veri girişlerinde hata yapması halinde sipariş işlemi tamamlanamayacak ve Sözleşme ilişkisi kurulmayacaktır. Veri girişlerinde hata yapılması halinde, sistem siparişin tamamlanması için ALICI’yı yönlendirecektir. Sözleşme’nin kurulabilmesi için ALICI’ya ilişkin bilgilerin sisteme girilmesi, sepette en az bir ürün bulunması, Sözleşme şartlarının kabul edilmesi, Ödemenin yapılması gerekir. Bilgilerin hatalı ve/veya eksik olması durumunda Sözleşme kurulmayacaktır. Veri girişlerinde hata yapılması nedeniyle bir sorun ile karşılaşılması durumunda işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan Edulegal.net’in iletişim adreslerine ulaşılması gerekmektedir. SATICI, sehven yapılan fiyat hataları ile sistem hatalarından, hacking saldırıları sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, içerik ve/veya fiyat hatalarından sorumlu değildir. ALICI, bu hatalara dayalı olarak SATICI‘dan hak iddiasında bulunamaz.

6.5. Edulegal.net’te ilan edilen, Edulegal.net tarafından gönderilen mail promosyonlarında belirtilen sözleşme konusu Hizmet veya Hizmetlere ilişkin belirtilen fiyatlar güncel satış fiyatıdır. Edulegal.net’te ilan edilen, Edulegal.net tarafından gönderilen mail promosyonlarında belirtilen veya çağrı personellerince ifade edilen fiyatlar ve teklifler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerli olup, Edulegal.net fiyat politikalarında ALICI’ya bildirmeksizin ve herhangi bir zaman kısıtlaması olmaksızın güncelleme yapma hakkına sahiptir.

6.6. SATICI, Taraflar’ın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve Taraflar’ın borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler veya Sözleşme konusu Hizmet veya Hizmetleri’nin teslim etme ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde ALICI’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirecektir. Teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeler bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade edilecektir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde Hizmet veya Hizmetler’in tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


7.  CAYMA HAKKI

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının Alıcı tarafından açılmış olması halinde iadesi ilgili mevzuat gereği mümkün değildir. Ayrıca cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da ilgili yönetmelik gereği mümkün değildir. SATICI’nın sağlamış olduğu ekspertiz ve güvenli teslim hizmetinde, Alıcı cayma hakkını ancak bu hizmetlerden yararlanmamak ve onay vermemek koşuluyla 14 (ondört) gün içinde kullanabilecektir. 14 (ondört) günü geçen veya hizmetin kullanıldığı durumlarda Alıcı, SATICI’ya karşı cayma hakkı talebinde bulunamayacaktır. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 (ondört) günlük süre Sözleşme’nin kurulduğu tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanmış olan hizmete ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.


Hizmet’in çeşitli sebeplerle sağlanamaması veya hakem heyeti kararları ile ALICI'ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:


ALICI Hizmeti kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI'ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI, bankaya hizmet bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI'nın kredi kartına iadesi durumunda, talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak kredi kartı hamilinin hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI'nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta bir iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

29188 sayılı ve 27/11/2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Madde 15 uyarınca aşağıdaki hallerde ALICI cayma hakkını kullanamaz.

 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

    

8. DİĞER HÜKÜMLER

8.1. ALICI, e-kitap, CD, yazılım ve bunlarla sınırlı olmamak üzere elektronik ortamda kullanmak üzere satın aldığı her türlü ürünü kullanacağı, araç, program, yazılım ve ekipmanın kendisince tedarik edileceğini ve kendi kusuru olsun veya olmasın oluşabilecek teknik eksiklik ve arızalardan SATICI'nın sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder. ALICI tarafından satın alınan Hizmetler’in tamamı, bir kısmı ve/veya üründen elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk ALICI'ya ait olmakla beraber üçüncü kişi veya yetkili makam ve mercilerce SATICI'ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SATICI'nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

8.2. İşbu Sözleşme'de yer almayan hususlar ALICI tarafından Web Sitesi'nde görülen/onaylanan Ön Bilgilendirmelerde ve satış aşamaları veya bilgilendirme sayfaları/bölümlerinde yer almaktadırlar. ALICI'ya, bildirdiği elektronik posta adresine, işbu Sözleşme gönderildiği ve/veya elektronik ortamda kalıcı şekilde bilgilendirme yapıldığından söz konusu Bilgilendirmelere ve bu işbu Sözleşme’ye elektronik ortamda her zaman ulaşılabilir.

8.3. Bu Sözleşme ile ilgili doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) delil oluşturur; Tarafların yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.

8.4. SATICI, ALICI tarafından işbu Sözleşme’nin hükümlerine aykırı fiillerin gerçekleştirilmesi halinde her zaman Sözleşme’yi haklı sebeple feshedebilir.


9. MÜCBİR SEBEPLER

9.1. Taraflar’ın kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve Taraflar’ın işbu Sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile; savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi, siber saldırılar ve hacking (siber) saldırıları mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.

9.2. Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde Taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır.

9.3. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde işbu Sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.


10. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Sözleşme ilişkisi kapsamında SATICI, ALICI’ya ilişkin kişisel verileri; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde hem sözleşme ilişkisine hem kanuna hem de Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına Yönelik Aydınlatma Metni’ne dayanarak ALICI’dan almış olduğu açık rıza ile hukuka uygun olarak işlemektedir. ALICI, kişisel verilerinin SATICI tarafından işlenmesine ve üçüncü kişilerle paylaşılmasına açık bir rıza ile muvafakat vermiştir.

12. ŞİKAYET VE BAŞVURULAR

ALICI, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda, 6.920 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920 Türk Lirası ile 10.390 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 6.920 Türk Lirası ile 10.390 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.


13. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve çıkan ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


SATICI                                        ALICI